Obchodné zastúpenie
Kategórie

generálna oprava hoboja

Čo všetko musí vedieť opravár hobojov.
Generálnymi opravami hobojov sa na Slovensku donedávna nezaoberal nikto, pretože je to veľmi náročná práca. Pri tejto oprave potrebuje technik mať množstvo vedomostí ohľadom mechanických súvislostí, materiálov, postupov práce pri sceľovaní prasklín, výroby a osadzovaní podlepiek, ošetrení dreva a hlavne finalizácie a nastavení nástroja.
Tieto vedomosti sa dajú získať len z viac ročnej skúsenosti z opráv iných dychových nástrojov, ako sú flauty, klarinety, saxofóny. Je tu však ešte niečo špeciálne, čo musí nástrojár vedieť. A to sú vzájomné súvislosti medzi mechanickými previazaniami klapiek. Ide o veľa premýšľania a skúseností. Len tak sa dá hoboj zvládnuť. Okrem toho, to ešte nie je všetko.
Keď je nástroj dokonale pripravený a nastavený, musí sa vyladiť. To sa robí nastavením odklonov klapiek. A to musí robiť výlučne profesionálny hobojista, pretože hoboj sa musí podrobiť akustickej skúške počas hrania, čo zvládne len hobojista.
Som veľmi vďačný, že túto službu mi poskytuje môj kolega, špičkový hráč, 1. hobojista ŠKO Žilina, Miroslav Ivaniš.

Generálna oprava pikoly - cena

Čo je na GO pikoly najdrahšie.
Hráči, ktorí si dajú opraviť svoju pikolu, sú často prekvapení pomerne vysokou cenou generálnej opravy. Ide predsa len o výmenu malých podlepiek a materiálu na jej opravu je podstatne menej ako pri oprave flauty. Vysvetlím.
Pikola je síce malá, ale najnáročnešia operácia - osadenie podlepiek, vyžaduje oveľa viac času ako osadenie flautových podlepiek. Podlepky sa musia vyrobiť veľmi presne a tak isto sa musia presne zarovnať tónové otvory. Samotné lepenie pozostáva z troch etáp.

1.- nalepia sa o zarovnajú
2. - na druhý deň pozícia už nalepených podlepiek sa posunie a vytvoria sa mikro medzery medzi tónovými otvormi a podlepkami keďže filc a koža sú živé materiály a musím ich opäť     
       narovnať jemným nahriatím a centrovaním.
3. - na tretí deň podlepky vycentrujem do konečnej kondície a vycentrujem mechaniku s dorazmi

Samozrejme, mnohí technici to robia na 1 krát, ale pikola potom nekryje presne a hráč musí viac tlačiť na klapky, čo je nevyhovujúce.
Pri GO pikoly je rovnako dôležité ako pri flaute, aby podlepky dokonale kryli.


Najdrahší je čas.
 
Generálne opravy fláut sa robia na rôznych úrovniach. Mám za to, že by mal každý technik oboznámiť svoju klientku (klienta) s rozsahom prác, ktoré na flaute hodlá vykonať.
Ja považujem túto technickú prácu za veľmi dôležitú.
Ide o to, že podlepka musí dosadnúť na tónový otvor súčasne a rovnakou silou po celom obvode tónového otvoru. Technici to zvyknú robiť tak, že podkladajú papieriky na dno klapky a
tým kopírujú nerovnosť tónového otvoru. Samozrejme aj to je cesta, ale podlepka v tom prípade nie je namáhaná po hranách dotyku rovnakou silou a rýchlo sa opotrebuje.
Pokiaľ zveríte svoj nástroj technikovi, žiadajte ho o túto prácu a overte si, či ju skutočne vykonal.
Pre fotodokumentáciu kliknite na tento odkaz.

Generálna oprava saxofónu, rovnanie tónových otvorov.

Prečo je dôležité pri generálnej oprave zarovnať tónové otvory.
Pri výrobe saxofónu žiaden výrobca nedokáže vytiahnuť tónové otvory presne rovno. Podlepky osádza systémom, ktorý vytvorí ryhu na podlepke v mieste dotyku s tónovým otvorom.
Časom tieto ryhy menia tvar a podlepky prestávajú kryť, alebo neuzatvoria pri dopade  nástroj v jeden časový moment.  To je dostatočný dôvod na to, aby technik pri generálnej oprave túto závadu odstránil. Podlepka by mala dopadnúť na tónový otvor v rovnakej sile pri celom obvode otvoru. Ak sa tak nestane pri nevyrovnaných otvoroch, poškodzuje sa a časom prestáva kryť, čo ovplyvní aj jej životnosť. Opravári to robia väčšinou aj tak, že podlepku vyformujú a prispôsobia nerovnostiam tónového otvoru, alebo jednoducho vytvoria hlbšiu ryhu na podlepke, čo nie je profesionálne riešenie.
Preto vám odporúčam, aby ste túto službu rovnania tónových otvorov žiadali od každého technika, ktorý vám bude opravovať saxofón ( pokiaľ tieto nástroje má).
Po kliknutí na tento odkaz, si pozrite obrazovú prílohu.
 

Prečo flauta neladí?

Čo treba robiť, keď flauta neladí?
 
Je to veľká záhada. Flauty ktoré sa vyrábajú sériovo, sa tvarujú a vyťahujú na rovnakých kopytách ( formách) a dá sa povedať, že sú všetky cca rovnaké. Čiže majú rovnaký priemer, odstupy tónových otvorov, rovnaké klapky, atď. A napriek tomu neznejú všetky rovnako a hlavne, niektoré z nich neladia, čo je najhoršie. Je to bežný jav najmä pri lacných flautách.
Je to spôsobené materiálom tela flauty- rúrkou čo je najpodstatnejšia časť flauty. Pre lacné flauty sa používa lacný- mäkký materiál a ten pri rezonancii, čiže tvorbe tónu, nekmitá na všetkých miestach rovnako, čiže nevytváta potrebnú rezonanciu pre vznik vyšších harmonických kmitočtov, ktoré určujú farbu tónu a aj jeho presnú výšku. Dá sa tomu zabrániť veľmi jednoducho. Kúpte si kvalitnejšiu flautu. Rozhodne nebudete sklamaní.

 
Pri výbere flauty dominuje samozrejme cena. U flautistov prevláda názor, že rozdiel medzi celostriebornou a striebornou flautou s postriebrenou mechanikou, je len v obchodnej hodnote striebra, ale vo zvuku nástroja to nemá váhu. Môžem povedať, že ten rozdiel je počuteľný. Nie je síce až tak markantný ako medzi flautou len so striebornou hlavicou a postriebreným telom a striebornou flautou s postriebrenou mechanikou, ale tvorí dôležitú a hľadanú zložku- zvuk. Tým podstatným elementom je striebro. Nezabúdajme na to, že strieborná mechanika na flaute, dodáva zvuku vyššie harmonické kmitočty, ktoré znásobujú farbu spôsobenú vibráciou striebra, z ktorého je vyrobené telo flauty. To je v tomto prípade podstatné. Profesionáli hľadajú tón a to je základ. Všímajte si rozdiely a rozlišujte kvalitu od nepodstatných vecí. Neradím ale len hodnotím.
Prajem vám dobrý výber.

Marián Chládecký.
 

Šitie praskliny klarinetu a hoboja.

Ako treba sceliť praskliny aby sa neotvárali.
Keď som začínal s opravami klarinetov pred 15 rokmi, platilo všeobecné pravidlo, že praskliny nech boli akokoľvek rozsiahle, sa len lepili  lepidlami s výplňou. Nech som však praskliny akokoľvek precízne pripravil rôznou technológiou, občas sa stalo, že samotné lepenie nevydržalo a drevo sa otvorilo. Neskôr som telo vrchného dielo pri začiatku praskliny sťahoval narazenou obručou a to pomohlo, ale to vyžaduje zásah do estetiky klarinetu, čiže inými slovami, bolo to vidno...
Už asi 3 roky  používam technológiu zošitia nástroja špeciálnymi skrutkami a prišiel som na to, že ak dodržím určitý presný postup a prípravu dreva pred zásahom, prasklina sa už neotvorí. Ale to môžem povedať až teraz, po dobe spomínaných 3 rokov od šitia prvej praskliny touto technológiou. Tie ktoré som takto spojil, držia podnes.
Avšak tento postup je veľmi zložitý. Pokiaľ ho technik nedodrží, nedosiahne želaný výsledok. Musí dbať o teplotu dreva, skrutky a o iné činitele. Ale radšej to sami neskúšajte. Klarinet
alebo hoboj môžete tak poškodiť, že už ho nikto nedá do poriadku.

Marián Chládecký.

 

Dajte si pozor na lacné priečne flauty, ktoré strácajú postriebrenie.

Prečo si dávať pozor na strato postriebrenia pri lacných flautách?
Strata postriebrenia je bežný jav pri lacných flautách prevažne Čnskej výroby. Z pochopiteľných dôvodov sa výrobcovia ( väčšinou západné firmy) snažia nájsť v Číne možnosti, aby pod svojou značkou vyrábali čo najlacnejšie nástroje. ( Neplatí te len pri výrobe hudobných. ) A keďže vieme, že kapitalizmus dnešného typu je založený na tvorbe zisku za akýchkoľvek obetí, nie je prekvapením, že táto tvorba nízkej ceny nespočíva len v otrockej práci nájomných remeselníkov z Číny, ale aj vo výbere tých najlacnejších materiáloch. V tomto prípade ide o nebezpečné zliatiny so stopami ťažkých kovov, z ktorých je vyrábaná mechanika týchto lacných fláut. Je síce ošetrená postriebrením jednoduchou galvanizáciou, ale po pár rokoch táto ochrana zíde z mechaniky a detské prsty sú vystavené oxidácii vznikajúcej po dotyku s týmto obnaženým kovom. Dnes priemerne vzdelaný človek vie, že koža je orgán, ktorý absorbuje dotykom všetko a pečeň je veľmi zaťažená aby sa s touto situáciou vyrovnala.
Tak Vám radím, pokiaľ zbadáte že sa striebro stráca, na flaute už nehrajte alebo ju dajte postriebriť pri jej generálnej oprave ( pokiaľ je samozrejme rentabilná).
Prajem dobré rozhodnutia.

Marián Chládecký.

Muramatsu alebo Straubinger?

Ako sa rozhodnúť pri voľbe podlepiek pre flautu Muramatsu.
Môj zákazník mi priniesol flautu Muramatsu s už osadenými podlepkami Straubinger a chcel, aby som mu spravil GO s tým, aby som vybral či inštalujem originálne podlepky Muramatsu alebo Straubinger. Na moment som váhal, ale nakoniec som sa rozhodol pre test. Osadil som pravú ruku Straubinger a ľavú Muramatsu podlepkami. Počul som pri zvukovom teste dopadu klapky na tónový otvor, že Muramatsu je tichšia, čo je podstatný rozdiel. Musím však povedať, že Straubinger sú rovnako precízne vyrobené, tesnia rovnako dobre a sú tak isto povrchovo stále ako Muramatsu. Rozdiel je však v konštrukcii. Muramatsu majú pod filcom ešte silikónovú podložku a hliníkové jadro. Straubinger pod rovnakým filcom ako Muramatsu, len silonové jadro. Tak v tom vidím ten rozdiel...
Nakoniec som vybral originálne podlepky Muramatsu, čo bola dobrá voľba.

klarinet pre začiatočníkov Buffet Crampon E11

Krátky popis a hodnotenie kvality klarinetu Buffet Crampon E11.
Tento klarinet je prvý drevený nástroj v rade kvality modelov Buffet Crampon. Jeho drevo grenadilla, je ošetrené zvonku náterom, ktorý podľa výrobcu, má zabrániť prasknutiu ale myslím si, že to nijako nesúvisí s tým, či nástroj praskne alebo nie. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že prasknutie súvisí s výberom dreva ( nesmie mať v sebe riedke letokruhy ktoré sú viditeľné voľným okom) a starostlivosťou o nástroj ( nesmie byť zbavený prirodzenej vlhkosti ). Znie to absurdne, ale kolegovia študenti a neskôr kolegovia profesionáli ktorí svoje klarinety poctivo vytierali a sušili, sa prasknutiu častokrát nevyhli.
Klarinet Buffet Crampon E11 je vyrábaný v dvoch mechanických variantách  a dvoch variantách povrchovej úpravy.
1. varianta mechanickej úpravy je bez ľavej Es klapky, čo je podľa mňa dosť veľká nevýhoda a hráč na klarinete musí často krát šmýkať pravým malíčkom medzi tónmi cis- dis a pod.
2. varianta s Es klapkou je samozrejme výhodnejšia a preto ju jednoznačne odporúčam.
Pri kúpe by som ešte navrhoval zvážiť voľbu medzi postriebrenou  a poniklovanou mechanikou.
Poniklovaná je síce o niečo lacnejšia, ale v prípade Vašej alergie na nikel o ktorej ani nemusíte doposiaľ vedieť, Vám obchodník nemusí vziať nástroj späť a Vaše hranie Vám spôsobí zdravotné problémy, takže by som sa jednoznačne priklonil k postriebrenej mechanike, čo je aj z hľadiska trvácnosti povrchovej úpravy lepšie.
Prajem dobrú voľbu.

Marián Chládecký.
 

klarinet pre pokročilých Buffet Crampon E12F

Recenzia na klarinet Buffet Crampon E12F
E12Fv plnej miere nahrádza krátko vyrábaný klarinet "E11 France". Zatiaľ čo E11  nebol  "zlým" klarinetom, no mal nedostatky, ktoré mnohí technici považovali za pomerne vážne. Najväčšií z nich bol nedostatok v závitoch na stĺpikoch mechaniky. Do nástroja sa však ľahko fúkalo a intonácia bola veľmi dobrá.
Zatiaľ čo nástroj fungoval pomerne dobre, problémy s jednoduchým nasadzovaním podlepiek pokazili nástroj a nakoniec viedli k prerušeniu výroby E11.

Dobré aspekty klarinetu E11 neboli opustené. Po zakúpení spoločnosti Schreiber-Keilwerth firmou Buffet Crampon na konci roka 2010, sa Buffet začal obracať späť k originálnemu nemeckému dizajnu E11 (Schreiber bol pôvodným výrobcom E11 pre Buffet). Táto akvizícia poskytla časom Buffetu nápad venovať sa vývoju a výrobe nového klarinetu  E12F.

E12F má rovnaké vŕtanie ako  "E11", ale zvyšok klarinetu je úplne nový. Vo Francúzsku sa vyrábajú iba drevené časti tela tela. Zvyšok výroby a montáže klarinetu sa uskutočňuje v novo získanej továrni Schreiber v Nemecku. Nové závitové stĺpiky predstavujú najväčšie zlepšenie umožňujúce správnu stabilitu klapiek nástroja. Nová mechanika E12F sa tiež všeobecne považuje za rafinovanejšiu ako na modeli "E11 ".

Napokon, model E12F ponúka upgrade na kožené podlepky. Kožené podlepky poskytujú lepšie tesnenie (pri správnom nastavení) a tiež pomáhajú pridať určitý prvok k tónu klarinetu, pričom neovplyvňujú ozev tónu, ktorý poskytuje vŕtanie nástroja. Kožené podlepky však majú aj nevýhodu a to pre nástrojára, ktorý musí venovať ich osadeniu viac času, pretože odklon klapiek od tónových otvorov bol konštruovaný pre tenšie podlepky z kože "bladder".

Akonáhle je E12F správne nastavený, je to  úžasný klarinet.

Domnievam sa, že klarinet Buffet Crampon E12F je výborná a plnohodnotná vsuvka medzi E11 a E13 a rozhodne splní všetky požiadavky budúceho profesionála alebo pokročilého hráča.

Nástroj s vyrába v 2 mechanických alternatívach.
1. bez ľavej Es klapky
2. s ľavou Es klapkou


 

Klarinety Buffet Crampon.

Krátke zhodnotenie kvality klarinetov.
Prvý krát som sa stretol s touto značkou počas mojich štúdia na konzervatóriu v 80. rokoch. V porovnaní s klarinetmi Amati boli vo všetkom lepšie. Lepšie ladenie, ľahšie do ruky, jednoduchšie vyriešená mechanika- menej zbytočných klapiek. Skrátka, výrobca chytil pulz obchodu a choval sa veľmi profesionálne. V 90. rokoch investoval do technológie nemalé prostriedky a snaha rozhodne slávila úspech. Firma dokázala dostať na trh obrovské množstvo relatívne lacných a pomerne kvalitných nástrojov. Hlavný konkurent hoci robí už dnes remeselne kvalitnesšie výrobky, sa už nechytil. Cena jeho klarinetov  v porovnaní s Buffet Crampon je vysoká.
Chcem vám predstaviť 4 základné klarinety ktoré sa objavujú na našom trhu najčastejšie:

B10- telo- ABS umelá hmota
        klapky- poniklované
        podlepky- syntetika
        opierka na palec- nastaviteľná
        spevňovacie krúžky- ABS
        vyrobený v Nemecku

B12- telo- ABS
        klapky- postriebrené
        podlepky- dvojitá koža
        opierka na palec- nastaviteľná
        spevňovacie krúžky- ABS
        vyrobený v Nemecku

E11- telo- grenadilla
        klapky- poniklované
        podlepky- dvojitá koža
        opierka na palec-pevná
        spevňovacie krúžky- kov
        vyrobený v Nemecku

E13- telo- grenadilla
        klapky- postriebrené
        podlepky- kozia koža- tichý dopad
        opierka na palec- nastaviteľná
        spevňovacie krúžky- kov
        vyrobený vo Francúzsku
        synchron pravého a ľavého malíčka- nastaviteľný skrutkou

Na klarinety sa vyberá drevo samozrejme podľa jeho kvality a v tom je najväčší rozdiel medzi kvalitou tónu týchto nástrojov, čo je pri klarinetoch podstatné.
Ostatné veci ako podlepky a zliatiny kovu v klapkách sú len vec povrchná a málo podstatná- snáď len z hľadiska trvácnosti nástroja.
U mňa v predajni si tieto nástroje môžete vyskúšať všetky.

    
 

Plátky na klarinet a saxofón.

Porovnanie typov plátkov výrobcov Vandoren a Gonzalez.
V našich končinách sú najčastejšie používané plátky Vandoren. Sám na ne hrám od mladosti ako klarinetista. Boli obdobia, kedy mi pri výbere z krabičky ( 10 ks), 8 kusov hralo. Teraz sú to 2 kusy. Ja plátky neupravujem- nestrihám ani neškriabem- neosvedčilo sa mi to. Buď hrá alebo nie. Záleží na tom, či má dostatočne kvalitné jadro. To momentálne plátky Vandoren nemajú. Čím to je, neviem, ale myslím si, že problém nie je vo výrobe ale v kvalite trstiny.
Pred pár rokmi sa mi dostala do rúk krabička výrobcu Gonzalez a bol som milo prekvapený. Z 10 v krabičke mi bez problémov hralo 8 plátkov a to isté mi hovorili saxofónisti.
Skúmal som aj typy plátkov u Vandoren a Gonzalez. Vrámci typov plátkov u každého výrobcu ide o odlišnosti rezu- hrúbka kmeňa a brúsenia- tvar jadra ( srdca), pričom musím povedať že každému hráčovi sedí niečo iné, preto sa nedá povedať, ktoré sú lepšie. Treba len skúsiť. Pokiaľ sa hráč nenamáha pri hre a z nástroja ide pevný tón a farba v piáne a forte, je všetko v poriadku. Preto vám radím, vyskúšajte všetky možnosti. Nie je možné, že si nevyberiete. Pozývam vás do svojho showroomu na skúšanie...

Niečo o lacných flautách.

Čo ste možno nevedeli.
Mnohí rodičia sa snažia vybrať pre svoje dieťa do ZUŠ flautu podľa ceny. Je to pochopiteľné ale nie vždy správne riešenie. Mnohé lacné flauty z ďalekého východu  sú vyrábané z mäkkého kovu a mimoriadne nepresne. Odhliadnuc od toho že z flauty ide nepekný plechový zvuk,  po čase prestanú  kryť podlepky a neozývajú sa najmä spodné tóny. Ale v čom vidím najväčšie nebezpečie je to, že po čase- cca za 1 rok používania, sa z flauty začína odlupovať slabá povrchová úprava a hráčove prsty sa dostávajú do priameho styku so zliatinami kovu ktorý má v sebe aj škodlivé zložky. Preto by ste si mali rozmyslieť, či radšej nekúpite svojmu dieťaťu o trošku drahší nástroj.

Generálna oprava saxofónu.

Na čo si dávať pozor pri generálke saxofónu.

      Včera sa mi dostal do rúk saxofón ktorý generálkoval jeden opravár fláut a saxofónov z Bratislavy. Mal nastavené príliš veľké odklony klapiek, takže neladil v stredoch- obvyklá chyba vysokého nastavenia. Nástroj som nastavil a vyladil ale čo ma najviac zarazilo bolo to, že ten kvalitný nástroj Conn nemal vymenenú ani jednu pružinu. Musia sa po čase vymeniť všetky, pretože sú kalené a časom sa stávajú krehkými a praskajú, čo je vážna vec najmä počas koncertu a takisto polovica korkov bola pôvodných ( vrátane toho na krku).
Chcem vás milí saxofónisti upozorniť na to, že pokiaľ zveríte svoj nástroj opravárovi a ste ochotní za GO zaplatiť 350 €, skontrolujte si svoj saxofón, či má vymenené všetky pružiny, filce a korky. Veľa šťastia.

Generálna oprava klarinetu.

Čo je dobré si všímať pri oprave klarinetu.
Klarinety opravujem už 15 rokov a všimol som si, že pružiny starnú pri tomto nástroji veľmi rýchlo. Je to spôsobené kalením drôtu a hlavne nekvalitným materiálom na európskom trhu. Pátral som dlho po kvalitnom materiáli a podarilo sa mi ho nájsť. Obsahuje viac uhlíka, tým pádom materiál nekrehne pri kalení a je odolnejší proti prasknutiu.
Pri GO pružiny vždy vymením za kvalitnejšie. Tak isto vždy vymieňam všetky korky a filce. Niektorí výrobcovia zvyknú dávať na spodnú klapku f filc, ale ja mám také skúsenosti s filcom, že sa časom stlčie a naruší synchrón medzi pravým f a ľavým e. Preto používam tenký korok.
Niektorí nástrojári zvyknúť klarinet namazať zvnútra olejom. je to chyba. Nástroju to nijako nepomôže a navyše stratí zvuk- olej ho pohltí. Ja ho natieram zvnútra špeciálnym vodoodpudivým roztokom. Ak by niekto oponoval že olej pomôže klarinetu aby nepraskol, moja skúsenosť hovorí, že pokiaľ má nástroj v sebe dostatok prirodzenej živice, nepraskne. Len sa treba oň dobre starať, aby ju nestratil- nesmie sa nikdy chemicky čistiť a ani nesmie byť suchý. Toto tvrdenie je proti všetkým snahám o dodržiavanie zaužívanej starostlivosti o klarinet. Hoci som profesionálny klarinetista, svoj nástroj- a znie to veľmi lajdácky- som nikdy zvnútra nevytrel do sucha. ...a nikdy mi nepraskol. A mal som ich neúrekom. Boli totiž vždy vlhké...

flauta Yamaha YFL 211 recenzia

Krátke zhrnutie kvalít tejto študentskej flauty.
Počas svojej opravárenskej praxe som opravil doslova stovky fláut a môžem povedať, že som videl mnoho vecí nad ktorými sa mi až rozum zastavil. Mám na mysli neskutočne zle odvedenú prácu aj renomovaného výrobcu ( presnejšie povedané jeho zamestnancov vrátane vývojárov). Z pochopiteľného dôvodu nebudem menovať značky fláut v zlom, no spomeniem naopak výnimočnú flautu. Výnimočnú z hľadiska pomeru ceny a kvality. Je ňou Yamaha 211.
Flauta určená pre začiatočníkov, no svojimi kvalitami vie ustáť aj prvé ročníky konzervatória. Je vyrobená z pevného kovu pakfong ( zliatina niklu, medi a cínu) a čo je dôležité, je postriebrená dostatočnou vrstvou ( 20 mikrónov) striebra. Jej precízne zvládnuté pozváranie klapiek a detaily ako napríklad presne upravené zaisťovacie kolíčky v pohyblivej mechanike, múdro vymyslené ukončenia nastavovacích skrutiek, značnou mierou prispievajú k bezporuchovej funkčnosti tohto nástroja. Preto môžem povedať, je radosť generálkovať tento nástroj a pochopiteľne predovšetkým na ňom hrať.
...a keď ma žiada rodič mladého hudobníka o radu" akú flautu by ste mi odporučili pre moje dieťa? ", vždy mu poviem to isté...
V predajni tieto flauty patria medzi moje stálice.

ligatúry Silverstein

ligatúry Silverstein sú výnimočné vo viacerých ohľadoch. Ako prvé by som spopmenul ich bezpečnú tvorbu tónu na hubičke a to najcennejšie ktoré si na nich vážim je ich prenos vyšších harmonických kmitočtov z plátku na hubičku a do nástroja. Syntéza týchto vecí slávi bezkonkurenčný úspech.

klarinet Buffet Crampon Légende

krátka špecifikácia klarinetu Buffet Crampon Légende
V minulom roku to bol klarinet TRADITION s úplne novým konceptom, ktorým prekvapil hudobný svet a spojil staré know-how so základným výskumom.

Tento rok Buffet Crampon je hrdý na to, že môže predstaviť predstavil úplne nový model Légende.

Tento nový klarinet je tiež výsledkom tohto vývoja v metodológii a prináša rovnaké črty ako jeho špičkové náprotivky s inováciami:

   objímky s kovovým uzáverom pre trvalé spojenie horného a spodného dielu
    vkladané GreenLine tónové otvory ktoré eliminujú riziko prasknutia dielu a ktoré dokonale uzatvárajú tónový otvor a tým nedovolia úniku vzduchu
    Malá korekčná klapka F na zhutnenie zvuku v tejto charakteristickej stupnici
    Ergonomické krúžky pre pohodlnejší a intuitívnejší pocit (výhradne Légende)
    Prírodné drevo, špeciálne vybrané a vysústružené pre dokonalý rezonančný efekt

Légende prekvapí hráčov s presným rozstupom a okamžitou reakciou. Jeho presný a stredový tón, charakteristický pre túto novú koncepciu, prináša celé spektrum zvuku, ktoré zahŕňa najjasnejšie a najjemnejšie sfarbenie.

Jeho intuitívne ovládanie umožňuje hudobníkovi maximálnu slobodu hudobného a akustického vyjadrenia.

Jeho presná a spoľahlivá hra je ideálna pre klarinetistov s veľmi eklektickými požiadavkami.

Je to aj príchod úplne novej línie, ktorá po prvýkrát navrhuje estetické možnosti, klarinet, ktorý prichádza v ružovom zlatom a striebre - v novom zlatom veku - ako to urobili pre nástroje vyrobené počas 190. výročia.

Originálny medailón v zlatej platničke prináša tento klarinet konečný charakter, ktorý ho odlišuje ako jedinečný a pozoruhodný nástroj.
 
Klarinety opravujem už 20 rokov a sám som profesionálny klarinetista. Výrobcovia preferujú podlepky prekryté kožou z bravčového mechúra ( bladder), nesprávne nazývané " rybínová koža". Je ešte na výber bravčová bielená koža, kozia bielená koža a Gore tex membrána. Ide len o to, aké skúsenosti máme my profesionáli s týmito typmi podlepiek.
1. bladder - hoci sa dáva na povrch filcu dvojitá vrstva kože, po krátkom čase sa na povrch kože dostane plieseň a podlepka stratí krytie na tónový otvor. Je zo všetkých typov podlepiek    najhlučnejšia pri dopade.
2. bravčová koža - je lepšia vzhľadom na hlučnosť a tak isto nemá sklon k splesneniu povrchu a je menej hlučná pri dopade na tónový otvor.
3. Gore tex - má výbornú priľnavosť a uspokojivú hlučnosť, no je cca 5x drahšia ako klasická koža.
4. kozia bielená koža - má výbornú odolnosť vočic pliesni, hlučnosť dopadu na povrch tónového otvoru je výborná, tesnosť výborná.

Zo všetkých podlepiek mi vyšla najlepšie kozia bielená koža. Tú odporúčam pre osadenie klarinetu podlepkami.

Ďakujem za pozornosť.
Created by run.skHore