Rekonštrukcie historických hudobných nástrojov:

 Táto práca je veľmi špecifická, lebo si vyžaduje značné vedomosti z oblasti reštaurátorstva. Ide predovšetkým o historické  dedičstvo, ktorého hodnotu je nevyhnutné zachovať. Reštaurátor preto musí detailne poznať techniku, ktorou boli nástroje vyrobené a materiály použité pri ich zhotovení. Je nutné aby vedel vyrobiť chýbajúce a reštaurovať poškodené časti nástrojov vysoko odborným spôsobom.

V rokoch 2012 a 2013 som reštauroval 6 klarinetov a 2 fagoty z 18. storočia pre Kremnické múzeum.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

______________________________________________________________________________________________________

Hubicka2 01
Hubička 2 02
Hubicka2 03
Hubicka2 04
Hubicka2 05
Hubicka2 06
Hubicka2 07
Hubicka2 08
Hubicka2 09
Hubicka2 10
 
Created by run.skHore