Obchodné zastúpenie
Kategórie
Po absolvovaní štúdia hry na klarinete na Vysokej škole múzických umení v Bratislave som sa v roku 1989 stal členom Štátneho komorného orchestra v Žiline, kde dodnes pracujem ako klarinetista. Popri tejto pracovnej činnosti sme spolu s mojimi kolegami založili Žilinské dychové trio. Mali sme možnosť vystupovať na mnohých koncertoch doma i v zahraničí. Počas našej spolupráce sme vydali profilové CD
 
Trio 1
Trio 2
Trio

V roku 2002 ma chýbajúci profesionálny servis hudobných nástrojov na Slovensku priviedol k myšlienke opráv drevených dychových nástrojov. Ako prvé som začal opravovať klarinety a saxofóny. Neskôr som svoj záujem rozšíril aj na flauty a fagoty. Moja práca by bez odborného vedenia zostala len pokusom, preto som začal spolupracovať s holandským opravárom Petrusom Grootom, ktorý pracoval v Anglicku u výrobcu fláut Trevora Jamesa.

Dielna 1
Dielna 3
Dielna 4
Dielna 2
Dielna 2002

V roku 2008 som absolvoval stáž v Japonskej firme Muramatsu, ktorá patrí medzi svetovú špičku vo výrobe fláut. Pracoval som na všetkých oddeleniach a prešiel som výrobou od jej začiatku po finalizáciu- adjustáciu fláut. Pobyt mal pre mňa zásadný význam, pretože som sa naučil výnimočné veci ktoré poznajú len tí najlepší výrobcovia.

1
3
4
5
6
7
8
10
11
13
12
9V súčasnosti vlastním výhradné zastúpenie a autorizovaný značkový servis firmy MURAMATSU

Japonsko 1
Japonsko 7
Japonsko 2
Japonsko 8
Muramatsu 5
Japonsko 4

V roku 2009 som požiadal pána Findu- výrobcu špičkových pikol a bývalého sólo pikolistu FOK Praha, o spoluprácu v oblasti generálnych opráv pikol. Táto príjemná spolupráca trvá dodnes a pán Finda je mojim nezastupiteľným poradcom v tejto veľmi zložitej kategórií opráv.

V roku 2012 som okruh svojich záujmov rozšíril i na reštaurátorské práce v oblasti historických nástrojov.

Muzeum Klarinet 03
Muzeum Klarinet 04
Muzeum Klarinet 06
Muzeum Klarinet 10
Muzeum Klarinet 14

Táto práca je veľmi špecifická, lebo si vyžaduje značné vedomosti z oblasti reštaurátorstva. Ide predovšetkým o historické  dedičstvo, ktorého hodnotu je nevyhnutné zachovať. Reštaurátor preto musí detailne poznať techniku, ktorou boli nástroje vyrobené a materiály použité pri ich zhotovení. Je nutné aby vedel vyrobiť chýbajúce a reštaurovať poškodené časti nástrojov odborným spôsobom. V rokoch 2012 a 2013 som reštauroval niekoľko historických dychových nástrojov z 18. storočia pre Múzeum mincí a medailí v Kremnici.

Hubicka2 01
Hubička 2 02
Hubicka2 03
Hubicka2 04
Hubicka2 05
Hubicka2 06
Hubicka2 07
Hubicka2 08
Hubicka2 09
Hubicka2 10

Narastajúci záujem profesionálnych hudobníkov o generálne opravy a tiež spolupráca so zahraničnými výrobcami hudobných nástrojov v oblasti obchodu, ma podnietili k založeniu spoločnosti MUSICTECH Slovakia s.r.o.(2009). Od začiatku sa úspešne venujem aj zákazkám verejného obstarávania pre Slovenské profesionálne orchestre. V oblasti obchodu spolupracujem s takými výrobcami ako sú Buffet Crampon, Muramatsu, Adams, Schmid Leitzinger a i.

V roku 2013 sa moja spoločnosť MUSICTECH Slovakia s.r.o. stala členom Obchodnej a priemyselnej komory. 

SOPK

V tom istom roku sa začala aj moja spolupráca s výrobcom špičkových lesných rohov Engelbertom Schmidom v Nemecku. Ponuka pracovnej stáže u neho mi umožnila rozšírenie doterajšej škály opráv o opravy plechových dychových nástrojov, najmä však lesných rohov.

Schmid 1
Schmid 7
Schmid 10
Schmid 9

V januári v roku 2015 sa moja spoločnosť stala výhradným dovozcom profesionálnych hudobných nástrojov Vincent Bach pre Slovensko.

V sledovaní vývoja nových technológií používaných pri opravách mi pomáha najmä spolupráca so zahraničnými výrobcami. Moja dielňa je vybavená najnovšími nástrojmi a prístrojmi nemeckej firmy Josef Boehm.

Snímka 1
Snímka


V roku 2015 sme otvorili nový showroom.

IMG 1089
IMG 1091
IMG 1093
IMG 1096
IMG 1101
IMG 1108
Created by run.skHore