Obchodné zastúpenie
Kategórie
Rok 2017

Po 4 rokoch spolupráce nám pán Engelbert SCHMID udelil exkluzívne obchodné zastúpenie pre Slovensko.

Certifikate


 

Naša spoločnosť MUSICTECH Slovakia s.r.o. sa stala od 1. 4. pobočkou spoločnosti I.S.H.Saiten und Harfen Vertriebs GmbH, ktorá je generálnym dodávateľom hárf Lyon Healy do Európy. Tým sme získali výhradné obchodné zastúpenie pre Slovensko.

V tom istom období sme  získali výhradné obchodné zastúpenie firmy LEITZINGER, výrobcu špičkových profesionálnych fagotov.Rok 2016
Začali sme spolupracovať s firmou SILVERSTEIN, výrobcom ligatúr na klarinetové a saxofónové hubičky.

 

 

Rok 2015

Otvorili sme nový showroom.

IMG 1089
IMG 1091
IMG 1093
IMG 1096
IMG 1101
IMG 1108

 

V decembri sme získali výhradné zastúpenie pre Slovensko špičkového výrobcu plátkov na klarinety a saxofóny GONZALEZ.

                            

Rok 2014

Získali sme výhradné obchodné zastúpenie pre Slovensko firmy JODY JAZZ
, špičkového výrobcu hubičiek na saxofóny.

JJ
Jj 2
Jj3


Cez leto som privítal pána Volkmara Kuehnle, obchodného managera BUFFET CRAMPON GROUP v sídle firmy. Dohodli sme sa na spolupráci a stal som sa oficiálnym predajcom týchto nástrojov.


Buffet Mr.V
LOGO
V sledovaní vývoja nových technológií používaných pri opravách mi pomáha najmä spolupráca so zahraničnými výrobcami. Moja dielňa je vybavená najnovšími nástrojmi a prístrojmi nemeckej firmy Josef Boehm.

Snímka 1
Snímka

Rok 2013

V roku 2013 sa moja spoločnosť MUSICTECH Slovakia s.r.o. stala členom Obchodnej a priemyselnej komory. 

SOPK

V tom istom roku sa začala aj moja spolupráca s výrobcom špičkových lesných rohov Engelbertom Schmidom v Nemecku. Ponuka pracovnej stáže u neho mi umožnila rozšírenie doterajšej škály opráv o opravy plechových dychových nástrojov, najmä však lesných rohov.

Schmid 1
Schmid 7
Schmid 10
Schmid 9


Rok 2012

Svoj okruh záujmu som rozšíril i na reštaurátorské práce v oblasti historických nástrojov.

Hubicka2 01
Hubička 2 02
Hubicka2 03
Hubicka2 04
Hubicka2 05
Hubicka2 06
Hubicka2 07
Hubicka2 08
Hubicka2 09
Hubicka2 10

Táto práca je veľmi špecifická, lebo si vyžaduje značné vedomosti z oblasti reštaurátorstva. Ide predovšetkým o historické  dedičstvo, ktorého hodnotu je nevyhnutné zachovať. Reštaurátor preto musí detailne poznať techniku, ktorou boli nástroje vyrobené a materiály použité pri ich zhotovení. Je nutné aby vedel vyrobiť chýbajúce a reštaurovať poškodené časti nástrojov odborným spôsobom. V rokoch 2013 a 2012 som reštauroval niekoľko historických dychových nástrojov z 18. storočia pre Múzeum mincí a medailí v Kremnici.

Muzeum Klarinet 03
Muzeum Klarinet 04
Muzeum Klarinet 06
Muzeum Klarinet 10
Muzeum Klarinet 14

 

Rok 2009

V roku 2009 som požiadal pána Findu - výrobcu špičkových pikol a bývalého sólo pikolistu FOK Praha, o spoluprácu v oblasti generálnych opráv pikol. Táto príjemná spolupráca trvá dodnes a pán Finda je mojim nezastupiteľným poradcom v tejto veľmi zložitej kategórií opráv.

Narastajúci záujem profesionálnych hudobníkov o generálne opravy a tiež spolupráca so zahraničnými výrobcami hudobných nástrojov v oblasti obchodu, ma podnietili k založeniu spoločnosti MUSICTECH Slovakia s.r.o.(2009). Od začiatku sa úspešne venujem aj zákazkám verejného obstarávania pre Slovenské profesionálne orchestre. V oblasti obchodu spolupracujem s takými výrobcami ako sú Buffet Crampon, Muramatsu, Adams, Schmid Leitzinger, Selmer, Hammig a iné.

 

Rok 2008

V roku 2008 som absolvoval stáž v Japonskej firme Muramatsu, ktorá patrí medzi svetovú špičku vo výrobe fláut. Pracoval som na všetkých oddeleniach a prešiel som výrobou od jej začiatku po finalizáciu- adjustáciu fláut. Pobyt mal pre mňa zásadný význam, pretože som sa naučil výnimočné veci ktoré poznajú len tí najlepší výrobcovia.

V súčasnosti vlastním výhradné zastúpenie a autorizovaný značkový servis firmy MURAMATSU

Japonsko 1
Japonsko 7
Japonsko 2
Japonsko 8
Muramatsu 5
Japonsko 4

1
3
4
5
6
7
8
10
11
13
12
9

Rok 2002

V roku 2002 ma chýbajúci profesionálny servis hudobných nástrojov na Slovensku priviedol k myšlienke opráv drevených dychových nástrojov. Ako prvé som začal opravovať klarinety a saxofóny. Neskôr som svoj záujem rozšíril aj na flauty a fagoty. Moja práca by bez odborného vedenia zostala len pokusom, preto som začal spolupracovať s holandským opravárom Petrusom Grootom, ktorý pracoval v Anglicku u výrobcu fláut Trevora Jamesa.

Dielna 1
Dielna 3
Dielna 4
Dielna 2
Dielna 2002

 

Rok 1989

Po absolvovaní štúdia hry na klarinete na Vysokej škole múzických umení v Bratislave som sa v roku 1989 stal členom Štátneho komorného orchestra v Žiline, kde dodnes pracujem ako klarinetista. Popri tejto pracovnej činnosti sme spolu s mojimi kolegami založili Žilinské dychové trio. Mali sme možnosť vystupovať na mnohých koncertoch doma i v zahraničí. Počas našej spolupráce sme vydali profilové CD
 
Trio 1
Trio 2
Trio


 

Marián Chládecký


 
Created by run.skHore