Neoddeliteľnú súčasť pôsobenia našej firmy tvorí verejné obstarávanie pre Slovenské profesionálne orchestre:

                                                                       Rok 2019

14. 1.             ŠKO Žilina                                klarinety buffet Crampon                26 875 €
15. 2.             Slovenská filharmónia           púzdro na flautu                                     155 €
20. 2.             Štátna opera B. Bystrica       plátky na klarinet                                     118 €
4. 3.               RTVS                                         nátrubky Schmid                                      225 €
7. 3.               ŠF Košice                                  plátky na klarinet                                     634 €
7. 3.               Slovenská filharmónia           príslušenstvo k fagotom                     4 250 €
25. 3.             Slovenská filharmónia          príslušenstvo ku klarinetom                1 919 €
25. 3.             ŠKO Žilina                                nátrubok Schmid                                        89 €
30. 5.             RTVS                                         hubička NICK                                              272 €
9. 7.               Štátna opera B. Bystrica        plátky na klarinet Gonzalez                     240 €
9. 7.               Štátna opera B. Bystrica        fagotové špánky Glotin                            395 €
9. 7.               Štátna opera B. Bystrica        opierka ruky na fagot                                 77 €
2. 8.               Konzervatórium Žilina           harfa Lyon Healy                                  39 000 €
15. 8.             ŠKO Žilina                                plátky a drevo pre hoboje                     1 560 €
15. 8.             ŠKO Žilina                                obaly na púzdra Buffet Crampon            318 €
23. 8.             Konzervatórium Žilina           vozík na harfu                                             390 €
16. 9.             ŠKO Žilina                                basklarinet Buffet Crampon                  9 629 €
20 9.              Slovenská filharmónia          ozvučnica Schmid                                     1 220 €
                                             rozpracované objednávky:
                       SND                                          púzdro na husle GEWA
                       Slovenské filharmónia          horna Engebert Schmid
                       RTVS                                         horna Engelbert Schmid
                     

 

 


                                                                       Rok 2018

 8. 2.                 Slovenská filharmónia         púzdra na violončelo                         2 989 €
 5. 4.                 Slovenská filharmónia         púzdro na husle GEWA                        342 €
11. 4. 
            ŠF Košice                              plátky na klarinet                               645 €
12. 5.               Slovenská filharmónia           fagotové drevo a príslušenstvo        3 555 €
14. 5.               Slovenská filharmónia           púzdro na husle                                     331 €
14. 5.               Štátna opera B. Bystrica        fagot Leitzinger                                 32 200 €

21. 5.               Slovenská filharmónia           struny na harfu Bow Brand               1 799 €
 4. 6.                RTVS                                          lesný roh Alexander                          10 562 €

16. 7.               Štátna opera B. Bystrica        špánky na fagot                                       490 €
25. 7.               RTVS                                          bastrombón Edwards                          7 688 €
25. 7.               Slovenská filharmónia           púzdra na violončelo GEWA               3 200 €
8. 8.                 Slovenská filharmónia           púzdro na violončelo GEWA               1 600 €
9. 9.                 ŠKO Žilina                                drevo pre hoboje Rigotti                         723 €
13. 9.               ŠKO Žilina                                plátky na klarinet a príslušenstvo          993 €
25. 9.               Slovenská filharmónia           púzdro na pozaunu                                  540 €
25. 9.               ŠF Košice                                  príslušenstvo ku klarinetom                   636 €
5. 10.               SND                                           vozík na kontrabas                                   384 €
5. 10.               SND                                           harfa Lyon Healy s prísl.                    37 236 €
15. 10.             ŠF Košice                                  príslušenstvo k hobojom                        724 €
15. 10.             ŠF Košice                                  príslušenstvo k hobojom, trubičky         34 €
15. 10.             ŠF Košice                                  hubička Zinner                                         168 €
15. 10.             ŠF Košice                                  sudok Buffet Crampon                             91 €
31. 10.             ŠF Košice                                  plátky na klarinet                                     638 €
2. 11.               ŠF Košice                                  drevo a doplnky ku hobojom                 274 €
2. 11.               ŠF Košice                                  trubičky ku hobojom                                  68 €
7. 12.               ŠKO Žilina                                 strojček Légére                                         242 €
18. 12.             Slovenská filharmónia           púzdra na husle                                     1 260 €
18. 12.             Slovenská filharmónia           púzdra na violončelo a husle               1 094 €

 

 

                               
                                                                                 Rok 2017

06.09.               SND                                            flauta Muramatsu DS RBEO           7 680 €
05.09.               ŠKO Žilina                                  drevo pre hobojistov                      1 168 €
02.08.               ŠKO Žilina                                  púzdro na violončelo GEWA          1 420 €
17.07.              Štátna opera B. Bystrica          harfa Lyon Healy                            38 880 €
23.05.              Slovenská filharmónia             drevo pre fagotistov                        1 176 €
17.05.              ŠKO Žilina                                   harfa Lyon Healy s prísl.               41 610 €
18.03.              Slovenská filharmónia             flauta Muramatsu 14K-G-S           30 990 €
16.02.              ŠF Košice                                    plátky pre klarinetistov                      653  €
15.02.              ŠKO Žilina                                   plátky pre klarinetistov                   1 021 €
16.01.              Slovenská filharmónia             drevo pre fagoristov                        1 665 €      
18.01.              ŠKO Žilina                                   blany na tympany                               549 €
                                                                                 Rok 2016

27.12.           RTVS                                          struny na harfu Bow Brand                  686 €
12.12.           ŠF Košice                                  plátky na klarinet                                    658 €
25.11.           ŠKO Žilina                                 nátrubky na horny Schmid                   136 €
14.11.           ŠF Košice                                  drevo pre hobojistov                              962 €
08.11.           ŠF Košice                                  klarinety Buffet Crampon Tosca        9 850 €
19.10.           Slovenská filharmónia           ozvučník na hornu Schmid                 1 263 €
14.10.           ŠKO Žilina                                 hlavica na pikolu Yamaha                      324 €
15.08.           Štátna opera B. Bystrica        doplnky na plechové nástroje               402 €
09.08.           ŠKO Žilina                                 drevo pre fagotistov                               921 €
09.06.           Štátna opera B. Bystrica        plátky pre klarinetistov                           520 €
03.06.           RTVS                                          vozík na harfu Salvi                                  390 €
24.05.           ŠKO Žilina                                 plátky a prísl.  pre klarinetistov          1 303 €
24.05.           Slovenská filharmónia           struny na harfu Bow Brand                 1 700 €
23.05.           Štátna opera B. Bystrica        trúbky a pozauny BACH                     18 565 €
28.03.           ŠF Košice                                  plátky pre klarinetistov                            644 €
09.03.           Slovenská filharmónia           príslušenstvo pre fagotistov                2 330 €


 

Created by run.skHore