Neoddeliteľnú súčasť pôsobenia našej firmy tvorí verejné obstarávanie pre Slovenské profesionálne orchestre:
                               
                                                                                 Rok 2017

06.09.               SND                                            flauta Muramatsu DS RBEO           7 680 €
05.09.               ŠKO Žilina                                  drevo pre hobojistov                      1 168 €
02.08.               ŠKO Žilina                                  púzdro na violončelo GEWA          1 420 €
17.07.              Štátna opera B. Bystrica          harfa Lyon Healy                            38 880 €
23.05.              Slovenská filharmónia             drevo pre fagotistov                        1 176 €
17.05.              ŠKO Žilina                                   harfa Lyon Healy s prísl.               41 610 €
18.03.              Slovenská filharmónia             flauta Muramatsu 14K-G-S           30 990 €
16.02.              ŠF Košice                                    plátky pre klarinetistov                      653  €
15.02.              ŠKO Žilina                                   plátky pre klarinetistov                   1 021 €
16.01.              Slovenská filharmónia             drevo pre fagoristov                        1 665 €      
18.01.              ŠKO Žilina                                   blany na tympany                               549 €
 


                                                                                 Rok 2016

27.12.           RTVS                                          struny na harfu Bow Brand                  686 €
12.12.           ŠF Košice                                  plátky na klarinet                                    658 €
25.11.           ŠKO Žilina                                 nátrubky na horny Schmid                   136 €
14.11.           ŠF Košice                                  drevo pre hobojistov                              962 €
08.11.           ŠF Košice                                  klarinety Buffet Crampon Tosca        9 850 €
19.10.           Slovenská filharmónia           ozvučník na hornu Schmid                 1 263 €
14.10.           ŠKO Žilina                                 hlavica na pikolu Yamaha                      324 €
15.08.           Štátna opera B. Bystrica        doplnky na plechové nástroje               402 €
09.08.           ŠKO Žilina                                 drevo pre fagotistov                               921 €
09.06.           Štátna opera B. Bystrica        plátky pre klarinetistov                           520 €
03.06.           RTVS                                          vozík na harfu Salvi                                  390 €
24.05.           ŠKO Žilina                                 plátky a prísl.  pre klarinetistov          1 303 €
24.05.           Slovenská filharmónia           struny na harfu Bow Brand                 1 700 €
23.05.           Štátna opera B. Bystrica        trúbky a pozauny BACH                     18 565 €
28.03.           ŠF Košice                                  plátky pre klarinetistov                            644 €
09.03.           Slovenská filharmónia           príslušenstvo pre fagotistov                2 330 €
 

 
Created by run.skHore